Abonelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1. Gain Medya A.Ş.(“GAİN”)

ADRES

Kuzguncuk Mah. Kuzguncuk Gazhanesi Sok. No:2/1 Üsküdar/İstanbul

MERSİS NO

0388142096900001

TELEFON

444 0 830

MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEL

444 0 830

E-POSTA

destek@gain.com.tr

ile

1.2. Abone (*)

*internete bağlı bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı televizyon ve GAİN dijital platformu ve/veya mobil uygulamalarına ulaşma imkanı veren tüm benzeri cihazlar/yöntemler aracılığıyla www.GAİN.tv dijital platformu üzerinden ve/veya GAİN mobil uygulamalarından (“GAİN Dijital Platformları”) internet üzerinden film, belgesel, müzik, canlı TV yayını, dizi, haber vb. her türlü dijital içeriğe (“Dijital İçerik”) erişebilmek isteyen kullanıcı.

arasında elektronik ortamda kurulmaktadır. İşbu Sözleşme’de GAİN ve Abone ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. ÖN BİLGİLENDİRME

2.1. Konu: Ön bilgilendirmenin amacı; GAİN ile Gain Dijital Platformları üzerinden tüketicilere sunulan içeriklerden tüketicilerin (abonelerin) yararlanabilmesi adına kurulacak abonelik sözleşmesi hakkında tüketicilerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 24.01.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yayınlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe giren ve işbu sözleşme tarihinde yürürlükte olan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat kapsamında bilgilendirilmesidir.

2.2. Dijital İçerik Sağlayan Firma Bilgileri: Bu bağlamda Taraflar arasında akdedilen işbu Sözleşme’de hizmet sağlayıcı tarafta bulunan GAİN’e ilişkin bilgilere işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde yer verilmiştir. Aboneler, GAİN tarafından kendilerine sunulan hizmetlere, ödeme koşullarına, GAİN üyelik durumu, üyelik şart ve koşulları ile ilgili tüm hususlara ait bilgilendirmeleri bu kanallar aracılığı ile talep edebilir, şikâyet ve fesih bildirimlerini yine bu kanallar aracılığı ile gerçekleştirebilirler.

2.3. Dijital İçerik Hizmetinin Nitelikleri, Kullanımı ve Ücret: Dijital İçeriklerin temel özellikleri, içerikleri, konuları GAİN Dijital Platformunda belirtilmektedir. Abone’ye verilen hizmetin niteliği kısaca; Abone tarafından işbu Sözleşme kapsamında ödenecek ücret karşılığında, Gain Dijital Platformlarından yerli-yabancı dizi ve filmler, belgeseller, haber, müzik, spor, eğlence programlarının yanı sıra canlı yayınların internete bağlı bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı televizyon ve GAİN dijital platformu ve/veya mobil uygulamalarına ulaşma imkânı veren tüm benzeri cihazlar/yöntemler aracılığıyla www.GAİN.tv dijital platformu üzerinden ve/veya GAİN mobil uygulamalarından internet üzerinden film, belgesel, müzik, canlı TV yayını, dizi, haber vb. her türlü dijital içeriğin sunulmasıdır.

İşbu Sözleşme konusu mal/hizmet karşılığında Abone tarafından ödenecek ücret Sözleşmenin “Abonelik Sözleşmesi Ücreti” başlıklı 6. maddesinde düzenlenmektedir. Abone, satın aldığı döneme ait ücreti ödediği sürece GAİN Dijital Platformlarında yer alan Dijital İçerikleri internet üzerinden izleyebilecektir. GAİN’in, abonelik ücretini ve GAİN Dijital Platformlarında yer alan Dijital İçerikleri değiştirme hakkı saklıdır.

İşbu Sözleşme belirsiz süreli olup abonelik, Sözleşme feshedilmediği takdirde, Gain tarafından belirlenen aylık abonelik ücreti Abone’nin belirlediği ödeme aracından Sözleşme tarihinden itibaren, her ayın Sözleşme’nin kurulduğu güne tekabül eden ilgili gününde tahsil edilecektir. İlgili yasal mevzuat kapsamında Abone’nin Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır.

Abone, Sözleşme’nin imzasından sonra bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları geçerli olacaktır. Böyle bir kampanya olduğu takdirde, Abone’nin kampanyadan yararlanmak için ilgili kampanyaya ilişkin olarak işbu Sözleşme’ye ek olarak GAİN tarafından hazırlanacak bir ek protokolü açık veya örtülü biçimde onaylaması gerekecektir. Kampanya bitiminde abonelik kaldığı yerden işbu Sözleşme’de belirlenen şartlar dahilinde devam edecektir.

2.4. Dijital İçerik Hizmetinin Teslimi ve İfa Yeri: Abone tarafından, Dijital İçerik Hizmetine erişim için Ön Bilgilendirme Formu niteliğindeki işbu madde ile Sözleşme’nin tamamının okunup kabul edilmesinden sonra abonelik ücretinin tahsil edildiği andan itibaren Dijital İçerik Hizmeti elektronik ortamda sunulmaya başlanmaktadır.

Abonelik sözleşmesinin kurulması esnasında ve/veya devam eden dönemde herhangi bir nedenle abonelik ücretinin GAİN tarafından tahsil edilememesi halinde bu döneme ilişkin olarak GAİN’in Dijital İçerik hizmetini sunma ve sağlama yükümlülüğü yoktur.

GAİN tarafından abonelere sunulan İşbu Sözleşme konusu Dijital İçerik App Store, Google Play, AppGallery, SmartTV, androidtv, Content Store uygulamaları ile www.gain.tv ana sayfa menüsünde ve bu menüde yer alan https://destek.gain.tv/ bölümü içerisinde belirtilen cihazlar ve uygulamalar aracılığı ile akıllı cihazlara yüklenebilmekte/kullanılabilmektedir, GAİN tarafından sunulan hizmete, işbu aracı kanallarda yaşanan teknik aksaklıklar sebebiyle erişilememesinden dolayı GAİN’in işbu Sözleşme ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup Sözleşme taraflarca hüküm ve sonuç doğurmaya devam eder. Aracı kanallar ve Abone’nin internet erişiminde yaşanan sorunlar sebebiyle Abone’nin abonelik hizmetlerinden yararlanamadığı gerekçesiyle sözleşmeyi feshetmesi kendi takdirinde olup, fesih yapılmadığı durumda kullanılamamasına rağmen ödenen abonelik ücreti GAİN tarafından iade edilmez.

2.5. Cayma Hakkı: İşbu Sözleşme’ye konu olan Dijital İçerik Hizmeti sağlanması Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15/1 (ğ) maddesinde belirtilen “ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” kapsamında elektronik ortamda anında ifa edildiğinden Abone’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

2.6. Kişisel Verilerin Korunması: GAİN, Sözleşme konusu hizmetleri sunmak, hizmet kalitesini iyileştirmek ve Abone’nin beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereği abone kişisel verilerini, GAİN aboneliği çerçevesinde ve www.GAİN.tv internet adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak, Platform ve/veya çağrı merkezi üzerinden işleyecek, aktarabilecek, saklayabilecektir. Abone, Sözleşme konusu hizmetlerin yerine getirilmesi ve ödemelerin gerçekleştirilmesini temin amacıyla GAİN ile paylaştığı bilgilerin ve bu bilgilerin kullanımı ile gerçekleşen işlemler ile ilişkili GAİN nezdindeki tüm bilgilerin başta KVKK olmak üzere ilgili yasal mevzuata uygun şekilde işlenmesine ve saklanmasına izin vermektedir. Abone, her zaman GAİN’den bilgilerinin kaydedilmesine ilişkin verdiği izni geri alabilecek ve kayıtlı bilgilerin silinmesini talep edebilecektir. Ancak Abone, böyle bir bu durumda paylaştığı bilgilere istinaden sunulmakta olan hizmetlerden yararlanamayacağını kabul eder. Kişisel Verilerin Korunması işbu Sözleşme’nin 13. maddesinde detaylı olarak düzenlenmiştir.

2.7. Abone, GAİN’nin sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak GAİN'in lisans haklarına sahip olduğu Dijital İçerik hizmetleri yalnızca bireysel amaçla kullanılabilecektir. GAİN tarafından abonelik üzerinden yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde hizmet sunumu herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın derhal durdurulabilecektir.

Dijital İçerik’in hukuka aykırı kullanımının önlenmesi, hizmet kalitesinin artırılabilmesi ve/veya GAİN tarafından gerekli görülen sair durumlarda hizmetin teknik kullanım kriterleri değiştirilebilmektedir.

2.8. Abone İtiraz ve Şikâyetleri: Abone, Dijital İçerik hizmetlerine ilişkin şikayetlerini İşbu Sözleşme’nin 1. maddesinde telefon numarası yer alan Müşteri Hizmetleri veya e-posta adresine iletebilir. Ayrıca Abone, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, her yıl Aralık ayında Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırların miktarına göre mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici mahkemesine başvuruda bulunabilir.

3. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

Abone, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde belirtilen şekilde Sözleşme konusu Dijital İçerik hizmetinin abonelik bedeli ve türleri, ödeme şekli, temel özellikleri, teslimatı ve diğer tüm hususlarla ilgili kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu, işbu Sözleşme’nin Ön Bilgilendirme Formu niteliğindeki 2. maddesi ile kendisine ön bilgilendirme yapılmış olduğunu, işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

4. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusunu, GAİN’in işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar çerçevesinde GAİN Dijital Platformları üzerinden Dijital İçerik hizmetlerini GAİN tarafından belirlenen ücret ve şartlarda Abone’ye sunmasına ve Abone’nin de yine işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda abonelik oluşturmasına ilişkin Tarafların hak ve yükümlülükleri ile abonelik koşullarının belirlenmesi oluşturmaktadır.

5. ABONELİK SÜRECİ VE İŞLEMLERİ

5.1. Aboneliğin Kurulması ve Yürürlük

Abone’nin işbu Sözleşme koşullarını ve işbu Sözleşme’nin Ön Bilgilendirme Formu niteliğindeki 2. maddesini eksiksiz olarak okuduktan sonra elektronik ortamda bulunan “Ön Bilgilendirme Formu& Abonelik Sözleşmesini Okudum, Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının GAİN kayıtlarına geçmesiyle birlikte ve ancak abonelik ücretinin tahsil edildiği andan itibaren Abonelik ilişkisi kurulacak ve Sözleşme yürürlüğe girecektir. Taraflardan herhangi biri tarafından Sözleşme feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Abone, Sözleşme konusu Dijital İçerik hizmetinin fiziki olarak teslim edilen bir hizmet olmadığını, Dijital İçerik hizmetinin elektronik ortamda sunulacağını kabul ve beyan etmektedir.

GAİN Dijital Platformlarına abone olmak için Abone’nin bulunduğu bölge veya ülkede geçerli olan reşit olma yaşını doldurmak gerekir. Reşit olmayanların GAİN Dijital Platformlarından yararlanabilmesi için bir yetişkin gözetiminde olmaları gerekmektedir. Bu koşullar altında küçüklerin yaş gruplarına uygun içeriklere erişimleri ebeveyn ve/veya yasal temsilcileri ile Aboneliğinden yararlanılan yetişkin abonenin gözetim, denetim ve sorumluluğundadır.

5.2. Aboneliğin Devamı

GAİN Dijital Platformları aboneliği, Abone’nin hizmet alma iradesi devam ettiği, abonelik ücretini ödediği, Sözleşme hükümlerine uygun hareket ettiği ve Sözleşme’nin taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmediği müddetçe devam eder. Abone’nin, GAİN tarafından sunulan Dijital İçeriklere ulaşabilmesi için internet erişimine ve GAİN Dijital Platformlarını destekleyen bir cihaza sahip olması gerekir.

6. ABONELİK ÜCRETİ

6.1. Abone, alacağı Dijital İçerik aboneliği karşılığında GAİN’e, KDV dahil 149,00-TL abonelik ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Taraflar’dan herhangi biri tarafından sözleşme feshedilmediği takdirde, aylık abonelik ücreti Abone’nin belirlediği ödeme aracından Sözleşme tarihinden itibaren, her her ayın Sözleşme’nin kurulduğu güne tekabül eden ilgili gününde tahsil edilecektir. GAİN’in, abonelik ücretini ve GAİN Dijital Platformlarında yer alan Dijital İçerikleri değiştirme hakkı saklıdır. GAİN tarafından abonelik ücretinde yapılacak değişiklikler Abone’nin GAİN Dijital Platformlarında kayıtlı e-posta adresine gönderilecek bir bilgilendirme maili ile Abone’ye bildirilecektir.

Abone, abonelik ücretini ödemedikçe GAİN Dijital Platformları İçeriklerinden faydalanamayacağını ve GAİN Dijital Platformları İçeriklerine ulaşamayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Abonelik bedelinin ödenmemesi sebebiyle GAİN’in aboneliği iptal etme, Dijital İçeriklere erişimi kısıtlama ve/veya tamamen içeriklere erişimi engelleme ile Sözleşme’yi feshetme hakları saklıdır.

6.2. Abone, abonelik ücretini ödemek üzere GAİN’e güncel, üçüncü kişiler tarafından da gerçekleştirilebilen ve etkin bir ödeme yöntemi belirtmek zorundadır. İşbu Sözleşme belirsiz süreli olup abonelik, Sözleşme feshedilmediği takdirde, Gain tarafından belirlenen aylık abonelik ücreti Abone’nin belirlediği ödeme aracından Sözleşme tarihinden itibaren, her ayın Sözleşme’nin kurulduğu güne tekabül eden ilgili gününde tahsil edilecektir. İlgili yasal mevzuat kapsamında Abone’nin Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır.

6.3. Abone’nin belirtmiş olduğu ödeme yönteminin geçerlilik tarihinin sona ermesi, yeterli bakiye olmaması veya başka nedenlerden dolayı ödemenin başarıyla gerçekleşmemesi halinde; Abone, GAİN’in sunmuş olduğu Dijital İçeriklerden yararlanamayacağını ve her halükarda ödeme yükümlülüğünün devam ettiğini, ödenmeyen tutarın yasal faizi ile birlikte tahsil olunacağını kabul ve taahhüt eder. Abone’nin GAİN Dijital Platformları İçeriklerine ulaşmak için kullanacağı internet erişimi ücretleri kendi sorumluluğundadır.

6.4. Abone’nin Dijital İçerik hizmetlerinden faydalanmaması ödenmiş olunan abonelik ücretinin iadesi için haklı bir sebep oluşturmayacaktır. Böyle bir durumda Abone, ödemiş olduğu abonelik ücretini iade alamaz. Abone’nin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un m. 52 hükmü ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 22. maddesi hükmü ile ilgili yasal mevzuattan kaynaklanan hakları saklıdır.

7. FATURALAMA

GAİN tarafından her ayın Sözleşme’nin kurulduğu güne tekabül eden ilgili gününde aylık abonelik ücretine ilişkin fatura düzenlenecek, takip eden 7 (yedi) gün içerisinde fatura Abone’nin GAİN Dijital Platformlarında kayıtlı e-posta adresine gönderilecektir. Abonelik ücreti ve Dijital İçeriklere erişmesine bağlı ortaya çıkabilecek vergi ve olası işlem ücretleri gibi Dijital İçeriklere ulaşılmasından kaynaklanan diğer tüm masraflar Abone’ye faturalandırılacaktır. Dijital İçeriklere erişilmesinden kaynaklanan bu faturalandırma işlemi her Abone’nin abonelik tarihinin başlangıcına göre değişebilecek olup GAİN, mükerrer ödeme olmamasına dikkat etmek kaydıyla faturalama tarihinde değişiklik yapma hakkını haizdir. Faturalamanın gerçekleşmemiş olması, işbu Sözleşme'nin 6. maddesi kapsamında Abone'nin aylık abonelik ücretinin doğumunu veya muaccel olmasını etkilemez.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

GAİN’in, işbu Sözleşme koşullarında ve abonelik ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılan herhangi bir ücret değişikliği veya Sözleşme koşullarındaki değişiklikler, GAİN tarafından Abone’nin GAİN Dijital Platformlarında kayıtlı e-posta adresine gönderilecek bilgilendirme mailinde bildirilen tarihten itibaren geçerli olacaktır. İlgili yasal mevzuat kapsamında Abone’nin Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır.

9. ABONELİĞİN SONA ERMESİ VE FESİH

9.1. Abone, aboneliğini hiçbir gerekçe göstermeden her zaman iptal edebilecektir. Abone, www.gain.tv internet sitesinde “Hesabım” menüsü içerisindeki “Abonelik İptali” butonunu tıkladığında çıkan bilgilendirme metnindeki yönlendirmeleri uygulayarak iptal işlemini gerçekleştirebilir.

9.2. GAİN Dijital Platformlarına abone olunurken ödeme yöntemi olarak üçüncü kişilerin ödeme yapması yöntemi kullanıldıysa abonelik iptal edilirken söz konusu iptal işleminde üçüncü kişinin işlemi gerçekleştirmesi gerekir.

9.3. GAİN, tek taraflı olarak işbu Sözleşme kapsamında sunulan Dijital İçerik hizmetlerini her zaman sona erdirebilir. Bu durumda Abone, GAİN’den hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

ABONE’NİN BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

10.1. Abone, Dijital İçeriklere erişim sağlarken başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranacağını ve bu hizmetin alımında mevzuat ve kullanım koşullarından kaynaklı sınırlamalara riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. Abone, FSEK ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali GAİN’in açık yazılı iznini almadan kullanamaz. Dijital İçerik, Gain Dijital Platformlarında bulunan her türlü bilgi ve sair materyaller sadece GAİN’den yazılı izin alınması kaydıyla ve GAİN’in izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, Bu doğrultuda Abone, GAİN’in sunacağı Dijital İçerik hizmeti aracılığıyla edinilen içerik ve bilgileri -GAİN’in izin verdiği araçlar ve kapsam haricinde- çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, dağıtımını yapmayacağını, başka platform ve yerlerde sergilemeyeceğini, yayımlamayacağını, yayımlanmasına aracılık etmeyeceğini, işleyip yeniden kullanmayacağını, benzeri başka ürünler üretmeyeceğini, satışı ya da kiralamasını yapmayacağını kabul etmiş sayılır. Bundan başka Abone, GAİN tarafından oluşturulmuş korumaların hiçbirini devre dışı bırakmayacağını, değiştirmeyeceğini ve bozmayacağını da taahhüt eder. Söz konusu eylemler sebebiyle GAİN'e karşı üçüncü kişi veya kişiler tarafından yöneltilen talepler Abone'ye rücu edilir.

10.2. Abone tarafından GAİN Dijital Platformlarındaki Dijital İçeriklerle ilgili herhangi bir paylaşım yapılması Abone’nin kendi sorumluluğunda olup Abone’nin paylaşımlarından hiçbir şekilde GAİN sorumlu değildir. Şu kadar ki Abone, Üyelik Koşulları’nda ve işbu Abonelik Sözleşmesi hükümlerinde belirtilen şartlara uygun olarak Dijital İçerik hizmeti sağlayan GAİN’in Dijital İçerikleri’nin başkaca platformlarda sair şekilde yayınlamasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olabileceği bilinci ile hareket edeceğini, bu kapsamda hiçbir şart ve koşulda GAİN’den talepte bulunmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. Abone, yukarıda da ifade edildiği gibi meri mevzuatın kendisine yüklediği her türlü kurala uygun davranmakla yükümlüdür. Abone’nin belirtilenler ve meri mevzuattan kaynaklı başkaca yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, aboneliği sonlandırılabilecek olup GAİN’in fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkı saklı olduğu gibi Abone’nin 3. kişilere vermiş olduğu zararlara ilişkin GAİN’in mesuliyeti bulunmamaktadır.

10.4. Abone, GAİN Dijital Platform hesabı üzerinden gerçekleşen tüm işlemlerden sorumludur. Hesabın kontrolünü sürdürmek ve başkalarının hesaba erişmesini önlemek adına hesap sahibi Abone, hizmete erişmekte kullanılan GAİN Dijital Platformlarını destekleyen cihazların kontrolünü elinde tutmayı sürdürmeli ve hesabın şifresini kimseyle paylaşmamalıdır. Hesap sahibi Abone’nin rızası dışında hesabının kullanıldığını fark etmesi üzerine, bu durumu GAİN’e bildirme ve şifre değişikliğine gitme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde GAİN, aboneliği sonlandırabilir veya askıya alabilir.

10.5. Abone, başta 18 yaşını doldurmuş olma şartı olmak üzere, Abone olmak için gerekli olan tüm şart ve koşulları sağladığını, bu kapsamda GAİN ile paylaştığı her türlü bilginin doğru ve güncel olduğunu, anılan bilgilerin güncel ve/veya doğru olmamasından kaynaklanabilecek her türlü yükümlülük ve sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Abone, GAİN tarafından sağlanacak Dijital İçerik hizmetlerine ve Dijital İçeriklerin çeşitliliğine ilişkin hiçbir taahhütte bulunulmadığını, GAİN’in Dijital İçerikleri dilediği şekilde artırma, azaltma ve değiştirme hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.7. Abone, GAİN’in kusurundan kaynaklanmayan teknik bir sorun ve/veya teknolojik geliştirmeler nedeniyle Dijital İçerik hizmetlerini geçici olarak askıya alabileceğini kabul etmektedir. Bu durumda Abone, GAİN’den zarar, tazminat vb. hiçbir isim altında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan etmektedir.

10.8. GAİN’in kusurundan kaynaklanan nedenlerle Sözleşme’de belirtilen nitelikte hizmet sunulamaması halinde Abone, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun m. 15 hükmü uyarınca seçimlik haklarını kullanabilecektir.

11. ABONELİK HAKKININ DEVREDİLEMEZLİĞİ VE COĞRAFİ SINIRLILIĞI

11.1. GAİN Dijital Platformlarındaki Dijital İçerikler Abone’nin kişisel ve ticari olmayan kullanımına yöneliktir. Abone’ye GAİN Dijital Platformlarındaki Dijital İçeriklerle erişmesine izin veren sınırlı ve devredilemez bir hak sağlanmaktadır.

11.2. Abone, aboneliğin getirdiği hakları devretmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır. GAİN Premium aboneliği aynı anda en fazla 3 cihaz ile erişim hakkı vermektedir. Aboneliğe ilişkin hakların Abone’nin hanesi dışından birisinin kullanıldığının tespiti halinde GAİN, aboneliği doğrudan sonlandırabileceği gibi uğramış olduğu zararı tazmin etme hakkına da sahiptir. Sözleşme ticari kullanımlar için uygulanmayacaktır.

11.3. GAİN Dijital Platformları içerikleri, Türkiye’de ve/veya söz konusu içeriğin lisansına sahip olunan coğrafi bölgelerde izlenilebilir. İzlenebilecek içerik coğrafi bölgelere göre farklılık gösterebilecek ve zaman zaman değişebilecektir.

11.4. GAİN Dijital Platformları içerikleri GAİN tarafından belirlenir. GAİN, burada yer alan içeriği dilediği biçimde değiştirebilir veya sona erdirebilir.

12. MUHTELİF HÜKÜMLER

12.1. Bu Sözleşme koşullarının herhangi bir hükmünün veya hükümlerinin geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz ilan edilmesi durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmez.

12.2. GAİN, bu Sözleşme koşullarının kabul edilmesiyle kurulan abonelik ilişkisine dair haklarını ve yükümlülüklerini herhangi bir zamanda bir başkasına devir ve temlik edebilir. GAİN Dijital Platformlarına abone olmakla bu olası devir veya temlik işlemine rıza gösterileceği peşinen kabul edilmiş olur. Abone, üyelik ve sair haklarını üçüncü kişi veya kişilere devir ve temlik edemez.

12.3. Abone hesabıyla ilgili her türlü bilgi Abone’ye yalnızca GAİN Dijital Platformunda kayıtlı olan elektronik posta adresi üzerinden elektronik formatta aktarılacaktır. Bu kapsamda abonelik sürecinin başında güncel ve kullanılır iletişim bilgilerinin GAİN ile paylaşılması gerekmektedir. Abone tarafından GAİN’e bildirilen hatalı iletişim bilgileri sebebiyle GAİN’in sözleşme ve mevzuat gereğince yapılması gereken bildirimleri yapamamış olması durumunda GAİN’e herhangi bir kusur ve sorumluluk atfedilemez.

12.4. Abone tarafından GAİN’e verilmiş iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde bu değişikliği derhal GAİN’e bildirilmesi gerekmektedir. Abone’nin, iletişim adresine gönderilen içeriklerden ve bildirimlerden aynı gün içerisinde haberdar olduğu kabul edilmektedir.

12.5. Abone, internette yaşanan kesintiler, internet kotasının dolması, internet hızının düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, deprem, yangın, sel, genel elektrik kesintisi, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan GAİN’in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

12.6. GAİN içeriklerinin görüntü kalitesi cihazdan cihaza değişiklik gösterebilir. Yine görüntü kalitesi üyenin konumu, internet bağlantısının hızı ve sunduğu bant genişliği gibi çeşitli unsurlardan etkilenebilir. Bir başka ifadeyle Abone’nin alacağı hizmet görüntüsünün kalitesi HD, Ultra HD ve HDR seçenekleri İnternet hizmetinizin ve cihazın sunduğu imkânlara bağlıdır. GAİN tüm içeriklerini HD, Ultra HD ya da HDR gibi tüm formatlarda sunamamakta olup tüm üyelik planları, üyenin içerikleri tüm formatlarda izlemesine olanak sağlamamaktadır. Hücresel ağlarda varsayılan oynatma ayarları HD, Ultra HD ve HDR içeriği kapsamamaktadır. Standart Çözünürlük kalitesinde içeriklere ulaşabilmek için gereken minimum bağlantı hızı 0,5 Mbps'dir. HD içerik görüntülemek için yayın başına en az 5,0 Mbps indirme hızına sahip olunması tavsiye edilir. HDR ve Ultra HD içerik görüntülemek için yayın başına en az 25,0 Mbps indirme hızına sahip olunması tavsiye edilir. Abone’nin içerikleri izlemeye başlayabilmek için geçmesi gereken süre, Abone’nin konumu, o anki bant genişliği, seçtiği içerik ve GAİN’i destekleyen cihazınızın yapılandırması gibi çeşitli etkenlere göre değişiklik gösterecektir. Abone’nin, mevcut teknik imkansızlıkları nedeniyle sunulan hizmetten en üst seviyede faydalanamaması nedeniyle GAİN’den bir talepte bulunması mümkün değildir.

12.7. GAİN, Digital Platformları ya da bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12.8. GAİN'in işbu Sözleşme'den doğan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamış olması, bunlardan feragat ettiği biçiminde yorumlanamaz.

13. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

13.1. Abone, GAİN Dijital Platformları’nda yer alan “KVK ve Gizlilik Politikası” ile “Aydınlatma Metni”ni okuduğunu, GAİN’in KVKK kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan etmektedir.

13.2. GAİN tarafından, Sözleşme’nin ifası ve abonelere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla (pazarlama vb.) Abone tarafından GAİN Platformları veya çağrı merkezi üzerinden paylaşılan isim, soy isim, e-mail adresi, doğum tarihi, telefon numarası vb. özel nitelikli olmayan kişisel veriler alınabilmekte ve kaydedilebilmektedir. Sözleşme’nin amaç ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere Abone tarafından iletilen kişisel veriler GAİN tarafından kaydedilebilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Abone, işbu Sözleşme’yi kabul ederek kendisi tarafından Sözleşme kapsamında ve Sözleşme’nin amacıyla sınırlı olarak verilen kişisel verilerinin kaydedilmesini, işlenmesini ve aktarılmasını kabul etmektedir.

13.3. GAİN, ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yönelik olarak Abone bilgilerini 3. kişilere aktarabilir. Abone verilerinin aktarımı hususunda GAİN Dijital Platformları’nda bulunan “KVK ve Gizlilik Politikası”nda yer alan usul ve esaslar uygulanır. Abone’nin kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında işlenemez. GAİN, Abone’nin kişisel verilerini işbu sözleşmede yer alan amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır. KVKK’da öngörülen istisnai haklar saklıdır.

13.4. Abone, www.gain.tv internet sitesinde yer alan başvuru formunu kullanarak KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini kvkk@gain.com.tr adresine kimliğini tespit edici belgeler ile iletebilir, Kuzguncuk Mah. Kuzguncuk Gazhanesi Sok. No:2/1 Üsküdar/İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir. GAİN tarafından bu talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılır. GAİN talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını Abone’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Abone, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Abone, her yıl Aralık ayında ilgili Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırların miktarına göre mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici mahkemesine başvuruda bulunabilir.

15. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme nedeniyle damga vergisi doğması halinde damga vergisi Abone tarafından ödenecek olup bu tutar Abone’nin hizmet bedeli faturasına yansıtılarak GAİN tarafından tahsil edilecektir.

uygulamayı indirin Daha iyi bir deneyim için Uygulamaya geç