GAİN Üyelik Koşulları

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik koşulları GAİN Medya A.Ş. (“GAİN”) ile GAİN’in sunacağı hizmetlerden faydalanmak isteyen kullanıcı arasında üyelik koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2. GAİN ÜYELİĞİ NEDİR?

GAİN, üyelerinin internete bağlı televizyon, bilgisayar, telefon ve GAİN’e ulaşma imkanı veren tüm cihazlar/yöntemler aracılığıyla internet üzerinden film, belgesel, dizi, haber vs. gibi içeriklere erişimini sağlayan kişiye özel bir üyelik hizmeti sunar. Bazı GAİN içerikleri, desteklenen çeşitli cihazlarda geçici olarak indirilebilir ve çevrimdışı olarak izlenebilir. Çevrimdışı olarak izlenebilecek içeriklerin sayısı, izlenmeye başlanması gereken süre ve izlenebilir kalacağı süre gibi hususlar dahil olmak üzere kısıtlamalar mevcut olabilecektir.

3. ÜYELİK

3.1. Kişinin tüm bu üyelik koşullarının içeriklerini eksiksiz olarak okuduktan sonra elektronik ortamda bulunan “Üyelik Koşullarını Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının GAİN kayıtlarına geçmesiyle birlikte üyelik işlemi gerçekleşmiş olur. Üye, ilgili mevzuata uygun olarak üyeliğe konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve işbu üyelik koşullarının bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

3.2. GAİN üyeliği, üyenin hizmet alma iradesi devam ettiği ve üyelik kurallarına uyduğu müddetçe GAİN tarafından belirlenen süre ile sınırlı olarak devam eder. GAİN üyesinin, GAİN tarafından verilen hizmeti kullanabilmesi için İnternet erişimine ve GAİN hizmetini destekleyen bir cihaza sahip olması gerekir.

3.3. GAİN’e üye olmak için 18 yaşını doldurmak veya üyenin bulunduğu bölge veya ülkede geçerli olan reşit olma yaşını doldurmak gerekir. Reşit olmayanların GAİN üyesi olabilmesi mümkün olmayıp, GAİN hizmetlerinden yararlanabilmesi için bir yetişkin gözetiminde olmaları gerekmektedir.

4. ÜYELİK KOŞULLARI DEĞİŞİKLİKLERİ

GAİN’in üyelik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ne var ki üyelik koşullarında yapılan herhangi bir değişiklik, üyeye bildirim yapılmasını takiben en erken 30 (otuz) gün sonra geçerli olacaktır.

5. ÜYENİN SORUMLULUKLARI

5.1. Üye, hizmet alırken yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranacağını ve bu hizmetin alımında mevzuat ve kullanım koşullarından kaynaklı sınırlamalara riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu doğrultuda üye, GAİN’in sunacağı hizmet aracılığıyla edinilen içerik ve bilgileri -GAİN’in izin verdiği araçlar ve kapsam haricinde- çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, dağıtımını yapmayacağını, başka platform ve yerlerde sergilemeyeceğini, yayımlamayacağını, yayımlanmasına aracılık etmeyeceğini, işleyip yeniden kullanmayacağını, benzeri başka ürünler üretmeyeceğini, satışı ya da kiralamasını yapmayacağını kabul etmiş sayılır. Bundan başka üye, GAİN tarafından oluşturulmuş korumaların hiçbirini devre dışı bırakmayacağını, değiştirmeyeceğini ve bozmayacağını da taahhüt eder. Üye tarafından GAİN’deki içeriklerle ilgili herhangi bir paylaşım yapılması Üye’nin kendi sorumluluğunda olup Üye’nin paylaşımlarından hiçbir şekilde GAİN sorumlu değildir. Şu kadar ki Üye, belirli şartlar dahilinde ve Üyelik koşullarına uygun olarak hizmet sağlayan GAİN’in içeriklerinin başkaca platformlarda sair şekilde yayınlanmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olabileceği bilinci ile hareket edeceğini, bu kapsamda hiçbir şart ve koşulda GAİN’den talepte bulunmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Üye, GAİN hizmetine erişmek için robot, örümcek, kazıyıcı ve başkaca otomatik yollar kullanmayacaktır. Ayrıca Üye, GAİN hizmeti üzerinden erişilebilen herhangi bir yazılımı ya da diğer ürünleri veya süreçleri kaynak koda dönüştürmemeyi, bunlar üzerinde parçalara ayırmamayı; GAİN hizmetinin içeriğine herhangi bir kod veya ürün yerleştirmemeyi veya herhangi bir şekilde manipüle etmemeyi; herhangi bir veri oluşturma, veri toplama ya da çıkarma yöntemi kullanmamayı; her türlü yazılım virüsü ya da herhangi başka bir bilgisayar kodu, dosyaları veya programları dâhil olmak üzere, GAİN hizmeti ile ilişkili herhangi bir bilgisayar yazılımı ya da donanımı veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratmak, zedelemek veya sınırlandırmak için tasarlanmış herhangi bir materyali yüklememeyi, göndermemeyi, e- posta ile veya başka şekilde göndermemeyi veya iletmemeyi kabul etmiş sayılır.

5.3. Üye, yukarıda da ifade edildiği gibi meri mevzuatın kendisine yüklediği her türlü kurala uygun davranmakla yükümlüdür. Üyenin belirtilenler ve meri mevzuattan kaynaklı başkaca yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, üyeliği sonlandırılabilecek olup GAİN’in fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkı saklı olduğu gibi üyenin 3 kişilere vermiş olduğu zararlara ilişkin GAİN’in mesuliyeti bulunmamaktadır.

5.4. Üye, GAİN hesabı üzerinden gerçekleşen tüm işlemlerden sorumludur. Hesabın kontrolünü sürdürmek ve başkalarının hesaba erişmesini önlemek adına hesap sahibi Üye, hizmete erişmekte kullanılan GAİN’i destekleyen cihazların kontrolünü elinde tutmayı sürdürmeli ve hesabın şifresini kimseyle paylaşmamalıdır. Hesap sahibi Üye’nin rızası dışında hesabının kullanıldığını fark etmesi üzerine, bu durumu GAİN’e bildirme ve şifre değişikliğine gitme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde GAİN, Üyeliği sonlandırabilir veya askıya alabilir.

5.5. Üye, başta 18 yaşını doldurmuş olma şartı olmak üzere, GAİN Üyeliği için gerekli olan tüm şart ve koşulları sağladığını, bu kapsamda GAİN ile paylaştığı her türlü bilginin doğru ve güncel olduğunu, anılan bilgilerin güncel ve/veya doğru olmamasından kaynaklanabilecek her türlü yükümlülük ve sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Üye, GAİN tarafından sağlanacak içeriklere ve içeriklerin çeşitliliğine ilişkin hiçbir taahhütte bulunulmadığını, GAİN’in içerikleri dilediği şekilde artırma, azaltma ve değiştirme hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Üye, belirli bir hizmet bedeli karşılığında GAİN Abonesi olması durumunda da işbu Üyelik Koşulları’nın geçerliliğini koruyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. GAİN İÇERİKLERİNİN GÖRÜNTÜ KALİTESİ

GAİN’in üyelerinin hizmetine sunacağı içeriklerden faydalanabilmesinin koşulu, üyenin GAİN’e erişimini mümkün kılan teknolojik imkanlara sahip olmasıdır. Üyenin GAİN hizmetinden faydalanabilmesi kullanım ortamına ve teknik yeterliliğe göre değişiklik gösterebilir. Üye, GAİN’e erişebilmek için gerekli yazılım ve teknik imkanların en güncel sürümüne sahip olacağını kabul ve taahhüt eder.

GAİN içeriklerinin görüntü kalitesi cihazdan cihaza değişiklik gösterebilir. Yine görüntü kalitesi üyenin konumu, internet bağlantısının hızı ve sunduğu bant genişliği gibi çeşitli unsurlardan etkilenebilir. Bir başka ifadeyle üyenin alacağı hizmet görüntüsünün kalitesi HD, Ultra HD ve HDR seçenekleri İnternet hizmetinizin ve cihazın sunduğu imkânlara bağlıdır. GAİN tüm içeriklerini HD, Ultra HD ya da HDR gibi tüm formatlarda sunamamakta olup tüm üyelik planları, üyenin içerikleri tüm formatlarda izlemesine olanak sağlamamaktadır. Hücresel ağlarda varsayılan oynatma ayarları HD, Ultra HD ve HDR içeriği kapsamamaktadır. Standart Çözünürlük kalitesinde içeriklere ulaşabilmek için gereken minimum bağlantı hızı 0,5 Mbps'dir. HD içerik görüntülemek için yayın başına en az 5,0 Mbps indirme hızına sahip olunması tavsiye edilir. HDR ve Ultra HD içerik görüntülemek için yayın başına en az 25,0 Mbps indirme hızına sahip olunması tavsiye edilir. Üyenin içerikleri izlemeye başlayabilmek için geçmesi gereken süre, üyenin konumu, o anki bant genişliği, seçtiği içerik ve GAİN’i destekleyen cihazınızın yapılandırması gibi çeşitli etkenlere göre değişiklik gösterecektir. Üyenin, mevcut teknik imkansızlıkları nedeniyle sunulan hizmetten en üst seviyede faydalanamaması nedeniyle GAİN’den bir talepte bulunması mümkün değildir.

7. ÜYELİK HAKKININ DEVREDİLEMEZLİĞİ VE COĞRAFİ SINIRLILIĞI

GAİN hizmeti ve hizmet üzerinden izlenen her türlü içerik, üyenin kişisel ve ticari olmayan kullanımına yöneliktir. Üyeye GAİN hizmetine erişimine müsaade eden sınırlı ve devredilemez bir hak sağlanmaktadır. Anılan üyelik hiçbir suretle Üye, üyeliğin getirdiği hakları devretmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır.

GAİN içerikleri, üyenin mukim bulunduğu ülkede ve söz konusu içeriğin lisansına sahip olunan coğrafi bölgelerde izlenilebilir. İzlenebilecek içerik coğrafi bölgelere göre farklılık gösterecek ve zaman zaman değişebilecektir.

8. MUHTELİF HÜKÜMLER

Bu üyelik koşullarının herhangi bir hükmünün veya hükümlerinin geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz ilan edilmesi durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmez.

GAİN, bu üyelik koşullarının kabul edilmesiyle kurulan üyelik ilişkisine dair haklarını ve yükümlülüklerini herhangi bir zamanda bir başkasına devir ve temlik edebilir. GAİN’e üye olmakla bu olası devir veya temlik işlemine rıza gösterileceği peşinen kabul edilmiş olur.

Üyelik hesabıyla ilgili her türlü bilgi üyeye yalnızca elektronik formatta aktarılacaktır. Bu kapsamda üyelik sürecinin başında güncel ve kullanılır iletişim bilgilerinin GAİN ile paylaşılması önemlidir. Üye tarafından GAİN’e verilmiş iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde bu değişikliği derhal GAİN’e bildirilmesi gerekmektedir. Üye iletişim adresine gönderilen içeriklerden üyenin aynı gün içerisinde haberdar olduğu kabul edilmektedir.

Üye, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan GAİN’in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

GAİN’in, uygulamada ya da bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9. ÜYELİK İPTALİ

Üye, GAİN üyeliğini hiçbir gerekçe göstermeden her zaman iptal edebilecektir. Üyeliğin iptal edilmesi halinde iptal tarihi itibariyle GAİN hizmetinden faydalanamayacaktır.

10. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

GAİN, verdiği hizmetin kesintisiz veya kusursuz olduğuna ilişkin taahhüt vermemektedir. Üyelere en iyi şekilde hizmet vermek GAİN’in en önemli hedefi olmakla birlikte verilen hizmetlerde bir takım aksaklık ve kusurlar da meydana gelebilecektir. Bu nedenle Üye, GAİN’e karşı tüm özel, dolaylı ya da bağlı zararlardan feragat ettiğini, herhangi bir iade talep etmeyeceğini peşinen kabul eder. Bu kabul, feragat edilemeyecek herhangi bir garantiyi veya üyenin ikamet ettiği ülkenin yasaları uyarınca sahip olabileceği hakları sınırlamayacaktır. GAİN, herhangi bir ortamda sunulan içerik ya da programlarının, GAİN’e iletilen materyal ya da fikirlerle olan benzerliklerden sorumlu değildir.

11. MÜŞTERİ HİZMETLERİ EKİBİ

Üyenin ihtiyaç duyduğu durumlarda müşteri hizmetleri ekibinin Üyeye en iyi şekilde yardımcı olabilmesi için, Üye cihazına tam erişim sahibi olmalarını sağlayan bir uzaktan erişim destek aracı kullanılması gerekebilir. Üyenin cihazına uzaktan erişilmesini tercih etmediği durumlarda bu durumu müşteri hizmetleri ekibine bildirmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda Üyeye başka yollardan yardımcı olmak müşteri hizmetleri ekibinin görevidir. Bu üyelik koşulları içeriği ile Müşteri hizmetleri ekibi tarafından verilen bilgilerde bir farklılık olması durumunda Üyelerin işbu üyelik koşullarına itibar etmesi gerekmektedir.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu üyelik koşullarından kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. YÜRÜRLÜK

İşbu üyelik koşulları, belirtilen içeriklerin eksiksiz olarak okuduktan sonra elektronik ortamda bulunan “Üyelik Koşullarını Kabul Ediyorum” butonunu tıklanması ve kabul beyanının GAİN kayıtlarına geçtiği anda yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

14. DAMGA VERGİSİ

İşbu üyelik koşulları nedeniyle damga vergisi doğması halinde damga vergisi GAİN tarafından ödenecektir.

uygulamayı indirin Daha iyi bir deneyim için Uygulamaya geç